Skogshöjd

Vill du också bo här? Vill du också bo här?

Skogshöjdsområdet ligger på sluttningarna ner mot sjön Lygnern och begränsas i framkant av strandskyddsgränsen 300 m från sjön.

 

Från området finns en gång- och cykelväg som både leder ner till den underbara sandstranden och in till Sätila samhälle.

 

Här fanns från början 21stycken väl tilltagna villatomter, samtliga på mellan 1100 och 1450 m2.  Alla dessa är sålda.

Dessutom har Myresjöhus uppfört 24 stycken bostadsrätter i radhusform.

 

 

Fördel Skogshöjd

- 21villatomter på mellan 1100 och 1450 m2

- Samtliga tomter förberedda för optisk fiberkabel

- Gångavstånd till två sandstränder/badplatser vid    Lygnern

- Belyst gång- och cykelväg till Sätila centrum

- Kommunalt vatten och avlopp (anslutningsavgift i  ngår ej i tomtpris)

- Kommunalt huvudmannaskap för vägar och gator i området

Skogshöjd före byggstart Skogshöjd före byggstart